Zákonné pojištění vozidel – obsah smlouvy

Co musí obsahovat pojistná smlouva o zákonném pojištění vozidla?

  • Identifikace pojistitele (což je většinou pojišťovna)
  • Identifikace pojistníka (což jste vy nebo ten, kdo vozidlo pojišťuje svým jménem)
  • Dobu trvání smlouvy o zákonném pojištění vozidla
  • Kde všude pojištění platí (tedy nejen na našem území, ale rovněž v dalších státech, které uznávají pojištění s ČKP o vzájemném vyrovnávání nároků na náhradu škody způsobených provozem vozidla.
  • Částku pojistného
  • Jak bude pojištění placeno a kdy je splatné
  • Způsob hlášení škodní události
  • Pojistné podmínky, které popisují detailně vznik, trvání a zánik pojistné smlouvy a které vám doporučujeme si před uzavřením pojištění podrobně přečíst!


Další informace k tématu pojištění vozidel. Tvoří ho v podstatě dva produkty a to zákonné pojištění odpovědnosti za škodu a havarijní pojištění, které je nepovinné a kryje škody viníkovi na vlastním vozidle a v případě událostí jako krádeže a živelní události.

Zákonné pojištění vozidel u nás provozuje 14 pojišťoven. Největší procentuální nárůst v počtu klientů zaznamenalo Povinné ručení Slavia pojišťovny a rovněž evropské jedničky v pojištění, pojišťovny Allianz a jejího produktu Povinné ručení Allianz. Obecně se dařilo i menším pojišťovnám a jejich prodůktům Povinné ručení HVP a slovinské nabídce Povinné ručení Triglav. Rovněž České podnikatelské pojišťovně z Vienna Insurance Groupe přibyli noví klienti na jejich Povinné ručení ČPP. Dá se říci, že pro nově příchozí pojišťovny na trhu s povinným ručením příliš prostoru již není.