Zákonné pojištění vozidel – účel

K čemu je povinné ručení a není zákonné pojištění vozidel?

Zákonné pojištění vozidla hradí za vás škody třetím osobám na zdraví a majetku. Dále hradí škody na ušlém zisku a na náklady vynaložené na právní zastupování v případě, že musíte své nároky soudně vymáhat a další škody, které poškodí viník nehody a má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu.

Zákonné pojištění vozidel nehradí škody na majetku nebo zdraví, které způsobí viník nehody sobě nebo svému majetku!

Na to je určené havarijní pojištění, které je dobrovolné! Proto způsobíte-li nehodu a způsobíte-li škody sami sobě, pak ze zákonného pojištění vozidel nic neobdržíte! Pouze v případě, že máte uzavřené havarijní pojištění. Nebo si k zákonnému pojištění vozidel můžete sjednat různé druhy připojištění, které pojišťovny nabízejí k povinnému ručení, jako je např. úrazové pojištění, pojištění zavazadel, skel, střet se zvěří apod. Tyto připojištění se nejlépe porovnávají v kalkulačce povinného ručení.

 Další informace k tématu pojištění vozidel. Tvoří ho v podstatě dva produkty a to zákonné pojištění odpovědnosti za škodu a havarijní pojištění, které je nepovinné a kryje škody viníkovi na vlastním vozidle a v případě událostí jako krádeže a živelní události.

Zákonné pojištění vozidel u nás provozuje 14 pojišťoven. Největší procentuální nárůst v počtu klientů zaznamenalo Povinné ručení Slavia pojišťovny a rovněž evropské jedničky v pojištění, pojišťovny Allianz a jejího produktu Povinné ručení Allianz. Obecně se dařilo i menším pojišťovnám a jejich prodůktům Povinné ručení HVP a slovinské nabídce Povinné ručení Triglav. Rovněž České podnikatelské pojišťovně z Vienna Insurance Groupe přibyli noví klienti na jejich Povinné ručení ČPP. Dá se říci, že pro nově příchozí pojišťovny na trhu s povinným ručením příliš prostoru již není.