Zákonné pojištění vozidel – výběr pojišťovny

Výběr pojišťovny pro sjednání zákonného pojištění vozidla je plně v rukou pojistníka. Tedy toho, kdo si zákonné pojištění vozidel sjednává. Výběr povinného ručení se nejlépe porovnává v k tomu určené speciálně vyvinuté kalkulačce povinného ručení, která je naprogramována tak, že po napsání několika informací z TP vám vypočítá z desítek tisíc variant několik, ze kterého si můžete vybrat nejlevnější povinné ručení právě pro vás.

Kdo musí zákonné pojištění vozidel uzavřít?

Vlastník nebo spoluvlastník vozidla, které má být provozováno na tuzemských komunikacích a má přidělenou registrační známku a vozidlo má platný technický průkaz. Potvrzením o uzavření zákonného pojištění vozidel je tzv. zelená karta, kterou se řidič prokazuje např. při kontrolách policejní hlídkou.

Zákonné pojištění vozidel, je rovněž povinnen uzavřít řidič cizozemského vozidla, pokud není na jeho zelené kartě uvedená platnost i pro Českou republiku.

Kdo nemusí zákonné pojištění vozidel uzavřít?

  • Složky záchranného integrovaného systému
  • Složky bezpečnostního systému státu tj. vozidla Ministerstev obrany a vnitra, útvarů vojenského zpravodajství a Úřadu pro zahraniční styky a informace a rovněž složky BIS a jednotky Policie ČR
  • Vozidla dobrovolných hasičů


Další informace k tématu pojištění vozidel. Tvoří ho v podstatě dva produkty a to zákonné pojištění odpovědnosti za škodu a havarijní pojištění, které je nepovinné a kryje škody viníkovi na vlastním vozidle a v případě událostí jako krádeže a živelní události.

Zákonné pojištění vozidel u nás provozuje 14 pojišťoven. Největší procentuální nárůst v počtu klientů zaznamenalo Povinné ručení Slavia pojišťovny a rovněž evropské jedničky v pojištění, pojišťovny Allianz a jejího produktu Povinné ručení Allianz. Obecně se dařilo i menším pojišťovnám a jejich prodůktům Povinné ručení HVP a slovinské nabídce Povinné ručení Triglav. Rovněž České podnikatelské pojišťovně z Vienna Insurance Groupe přibyli noví klienti na jejich Povinné ručení ČPP. Dá se říci, že pro nově příchozí pojišťovny na trhu s povinným ručením příliš prostoru již není.