Zákonné pojištění vozidel – výpověď smlouvy

Vzor zde: Výpověď smlouvy o zákonném pojištění vozidla (povinném ručení).

Smlouvy o zákonném pojištění vozidla se ve většině případů uzavírají na dobu neurčitou. Proto pokud si najdete pro vás výhodnější zákonné pojištění vozidla či nejlevnější povinné ručení u jiné pojišťovny, musíte smlouvu nejprve vypovědět. A to minimálně 6 týdnů před koncem pojištění. Existují pojišťovny, které vám umožní vypovědět pojistnou smlouvu ke dni platby pojištění, a na to je potřeba se podívat do pojistných podmínek, které máte s vaší pojišťovnou. Výpověď zákonného pojištění vozidla je nutné podat písemně. Zašlete ji doporučeně na adresu pojišťovny nebo ji zaneste osobně na pobočku, či k firmě, přes kterou jste pojištění uzavřeli. Zažádejte si rovněž o potvrzení o průběhu pojištění, které vám je pojišťovna povinna ze zákona vydat a to ve lhůtě15 dní. To budete potřebovat hlavně v případě, že si chcete uplatnit bonusy za bezeškodní průběh pojištění. V případě malusů to tak asi nebude a i dnes existují pojišťovny, které vám umožní „začít znovu“ a nebudou vám zdražovat zákonné pojištění vozidla za vaše minulé hříchy a nehody na silnicích. Porovnání povinného ručení si můžete provést online, rychle během několika minut v kalkulačce povinného ručení. S výpovědí odešlete i doklad o pojištění a zelenou kartu. Ve smlouvě by mělo být vaše jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy, datum a podpis.

Může znít např. takto:

Já Petr Vyskočil, vypovídám smlouvu o zákonném pojištění vozidel číslo..xxx, ke dni…….. Žádám rovněž o zaslání potvrzení o průběhu mého pojištění na mojí adresu.

Děkuji

S pozdravem

S pozdravem

P.V.

 

Pokud chcete vypovědět zákonné pojištění vozidel z jiného důvodu, tak zde uvádíme zákonné možnosti, kdy to můžete udělat.

A sice:

  • do 2 měsíců od uzavření zákonného pojištění vozidla, pokud nezaplatíte pojištění vozidla do 8 týdnů, pojištění automaticky skončí
  • v případě, že pojišťovna změní pojistné podmínky a vy s nimi nesouhlasíte, máte možnost do 1 měsíce od doručení oznámení o změnách v pojištění, zákonné pojištění vozidla zrušit.
  • Dohodou obou smluvních stran
  • Můžete přerušit zákonné pojištění vozidla, za podmínek uvedených výše
  • Pokud vozidlo přestalo fyzicky existovat, pak můžete smlouvu rovněž vypovědět
  • Bylo-li vám vozidlo ukradeno

Uzavíráte-li nové zákonné pojištění vozidla musíte tak učinit do 7 dnů od zániku starého. Nejlépe s datumem, který začíná den po ukončení původní smlouvy. Nepojištěné vozidlo se nesmí zúčastnit provozu na pozemních komunikacích.

 Další informace k tématu pojištění vozidel. Tvoří ho v podstatě dva produkty a to zákonné pojištění odpovědnosti za škodu a havarijní pojištění, které je nepovinné a kryje škody viníkovi na vlastním vozidle a v případě událostí jako krádeže a živelní události.

Zákonné pojištění vozidel u nás provozuje 14 pojišťoven. Největší procentuální nárůst v počtu klientů zaznamenalo Povinné ručení Slavia pojišťovny a rovněž evropské jedničky v pojištění, pojišťovny Allianz a jejího produktu Povinné ručení Allianz. Obecně se dařilo i menším pojišťovnám a jejich prodůktům Povinné ručení HVP a slovinské nabídce Povinné ručení Triglav. Rovněž České podnikatelské pojišťovně z Vienna Insurance Groupe přibyli noví klienti na jejich Povinné ručení ČPP. Dá se říci, že pro nově příchozí pojišťovny na trhu s povinným ručením příliš prostoru již není.